13 February 2008

നോ വോര്‍ദ്സ് ടോ ടെസ്ക്രിബെ

ഫോര്‍ സോമേ റീസണ്‍ മൈ ബ്ലോഗ് ഈസ് പോസ്റ്റിങ്ങ്‌ ഇന്‍ മലയാളം ദിസ് വീക്ക്‌. ഐ ടൈപ്പ് ഇന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ആന്‍ഡ്‌ ഇറ്റ്‌ ഇമ്മെത്യറെലി ട്രന്സ്ലാറെസ് ഇറ്റ്‌ ടോ മലയാളം. പ്ലീസ് ഫോര്‍ഗിവേ മി ഇഫ്‌ ഐ അം നോട്ട് സ്പീകിന്ഗ് ഓര്‍ വ്രിതിംഗ് ഇറ്റ്‌ കര്രെക്ട്ലി!